Betong Prefab har gällande produktcertifieringar och CE-märkningar genom Nordcert för att kunna tillverka:

  • Väggelement

  • Grundläggningselement, så som plintar och sockelelement

  • Stödmurar, upp till 2 meter höga, lagerförs på gården.

  • Trappor

Se produktbilder under fliken referensobjekt.

Vi utför gjutningar på redan klara handlingar/ritningar men kan även bistå er med kontakt med konstruktör.

Nordcerts certifieringsregler följs alltid med avseende på ritningars innehåll.

Vi kan även bistå er med platsgjutningar ute på byggarbetsplatsen.