Betong Prefab har produktcertifiering, CE-märkning, enligt EN 13369 genom Nordcert för följande produkter:

  • EN 14991 Grundläggningselement

  • EN 14992 Väggelement

  • EN 15258 Stödmurselement

  • EN 14843 Trappor

Under 2019 kommer vi att ISO-certifiera oss inom:

  • Ledningssystem för kvalitet, ISO 9001:2015

  • Miljöledningssystem, ISO 14001:2015

  • Ledningssystem för arbetsmiljö, ISO 45001:2018

Certifieringen kommer ligga på koncernnivå och täcka in samtliga av våra systerbolag

Klicka på länk nedan för att läsa företagets policys.

Kvalitetspolicy Miljöpolicy GDPR-Policy