Betong Prefab Transformatorstationen.JPG

Om oss

Betong Prefab i Jönköping startades 2013 och ägs av Peter och Annette Juhlin som driver företaget än idag. Produktionen var till en början tänkt att stötta våra systerbolag med produkter men drivs idag självständigt med egen kundkrets och med egna framtagna produkter, så som parkbänkar, trädringar, trappsteg, ”betonggrisar” och marksten.

Tillsammans med våra systerbolag löser vi de flesta uppgifterna och kan vara med från projektering till montering.

Vår styrka finns i vår flexibilitet och dynamik, då det i byggbranschen ofta är ett högt tempo kan vi som oftast vara behjälpliga även vid kort varsel.

Vi tar oss framför allt an de mindre projekten, då vi har begränsad lagringsyta men ställer likväl om till storskalig produktion om så krävs vilket visar på vår flexibilitet som har vart en del av uppbyggandet av vårt goda rykte samt de återkommande kunderna vi har.

Vi är certifierade av Nordcert och BBC